HGB Betong - hjem

Støp av betonggulv til bolig eller hytte

Det er enklere å etablere et fritt flytende betonggulv til bolig eller hytte enn det mange kanskje tror, og spesielt ved bruk av DØNN Armert. Dette produktet gir tidsbesparelse fordi armeringen er en del av betongen slik at man slipper å benytte nettarmering.

Viktig å tenke på ved støp av betonggulv til bolig

Imidlertid må man være klar over at ved denne type tiltak er det ansvar som hviler på byggherre. Utførelse skal skje i henhold til myndighetenes krav nedfelt i plan og bygningsloven, samt de regler som til enhver tid er gjeldene i standardverket. Ofte er det mest riktig å sette bort denne type arbeid til profesjonelle, men anser man seg selv som relativt praktisk anlagt er det store muligheter for å bidra med betydelig egeninnsats forut for støpen.

Et tilstrekkelig tykt, godt komprimert og nøyaktig avrettet underlag er viktig både når det gjelder å begrense riss i gulv og overholde toleransekravene til ferdig betongoverflate. Underlaget bør ha en høydetoleranse på +/- 20mm og en jevnhet målt med 3 meter lang rettholt på +/- 10mm. Det enkleste måleutstyret for kontroll med høyden er bruk av roterende laser.

Slik går du frem ved støp av betonggulv til bolig

Tilleggsarmering

For flytende gulv skal det legges inn tilleggsarmering der det er ugunstig geometri og utsparinger, som rundt søyler, sluk, innvendige hjørner og lignende. Slik tilleggsarmering kan for eksempel være 3 stk. Ø12-16mm c/c 150mm, avhengig av krav til rissvidde. Dette er uavhengig av om gulvet er nettarmert eller om det benyttes DØNN Armert.

Eksempel på tilleggsarmering og reduksjon av fastholdingspunkter ved røroppstikk og lignende.